Pomarancza0205

27 tekstów – auto­rem jest Po­maran­cza0205.

Żeby wie­dzieć co to jest szczeście,
Trze­ba wie­dzieć co to jest cierpienie. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 10 marca 2014, 07:58

nie ma­my nic a jes­teśmy szczęśli­wi jak byśmy mieli wszystko 

myśl
zebrała 7 fiszek • 13 kwietnia 2012, 21:39

Zam­knij oczy
Za­wołaj swo­jego Anioła
I...wyob­raź so­bie,że jes­teś cho­ciaż na chwi­le wśród marzeń... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 18 stycznia 2011, 22:44

Za­nim coś powiesz
Po­wiedz,że nic nie powiesz


(Bo niektóre słowa nie mogą być wy­powie­dziane-za­dają ból) 

myśl
zebrała 13 fiszek • 9 stycznia 2011, 13:08

... Cza­sami bra­kuje słów... Cza­sami chciało by sie po­wie­dzieć tyl­ko ,,Kocham Cię'' 

myśl
zebrała 13 fiszek • 30 grudnia 2010, 19:28

Bądź jak róża ...
Dniem tak de­likat­na jak płatek
Nocą tak dra­pieżna jak kolec 

myśl
zebrała 10 fiszek • 6 grudnia 2010, 21:32

To,że na dworze jest mróz-to nie znaczy iż za­marzły mo­je uczu­cia
To,że na dworze śnieg przyk­rył wszys­tko ,to nie znaczy,że także zniknęło to co do Ciebie czuje 

myśl
zebrała 16 fiszek • 1 grudnia 2010, 21:56

Naj­bar­dziej ,,liczy­my'' na tych,których kochamy 

myśl
zebrała 20 fiszek • 19 listopada 2010, 22:06

Jak jes­teś zły to wal­nij pięścią w ścianę
. . . i zo­bacz jak mnie bo­li ser­ce . . .
Mów,że kochasz
. . . ale to dob­rze,bo lu­bię jak kłamiesz . . . 

myśl
zebrała 14 fiszek • 13 listopada 2010, 19:09

A po co mam ska­kać w prze­paść ?
Prze­cież widzę stąd co tam jest na dole...


i będę żyć da­lej ... 

myśl
zebrała 17 fiszek • 9 listopada 2010, 19:49

Pomarancza0205

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Pomarancza0205

Użytkownicy
O P Q
Kalendarz
Aktywność